Informacje

613 Przykazań z Tory

Pan Bóg, który jest naszym Stworzycielem, można by powiedzieć naszym konstruktorem, wie najlepiej, jak powinniśmy działać.
To On wie, jakie są nasze możliwości, jakie ograniczenia, jakie cechy, co nami kieruje.
Dlatego, aby żyło się nam dobrze, dał nam Przykazania. Przykazania – to po prostu zwykłe instrukcje, co robić lub czego nie robić.
Te tradycyjne, tak zwane 613 Przykazań, jakie tu prezentujemy, to przykazania zebrane i uporządkowane w średniowieczu przez żydowskiego rabina Majmonidesa (Rambama).

Dwa bezsprzecznie największe i najważniejsze przykazania z Tory [»Miłuj Jahwe« (Boga) oraz »Miłuj bliźniego«], o jakich wspominał także Syn Boży, mogą stanowić jedną z klasyfikacji podziału tychże 613 przykazań, na dwie grupy:
 1. chukim (hebr. ustawy) – przykazania dotyczące naszej relacji z Bogiem, Jahwe,
 2. miszpatim (hebr. wyroki) – przykazania dotyczące naszej relacji z bliźnimi.
Więcej podziałów można sobie wyszukać w tabeli z całą listą 613 przykazań.

Ponieważ przykazania te znajdują się w Biblii, gdzie Biblią dla współczesnych Żydów jest Tanach (Stary Testament), dla chrześcijan zaś i Stary i Nowy Testament, panuje tu pewne nieporozumienie. W świecie chrześcijańskim można się spotkać z określeniami: to są żydowskie przykazania; one są ze Starego Testamentu, my ich nie mamy w Nowym Testamencie; tamto przymierze, z tymi starymi przykazaniami, przeminęło. Jednakże jeśli ktoś wierzy w jedynego Boga, Jahwe, w Jego niezmienność, w Jego nieomylność Słowa, to nie ma wymówki – przykazania były, są i będą. Kwestią w tym przypadku pozostanie, czy ktoś będzie posłuszny Jahwe, Bogu i Jego Przykazaniom, czy też nie.